fundusze na imprezy biegowe

Skąd wziąć środki na imprezę sportową?

Dla właściwego funkcjonowania instytucji czy firm zajmujących się organizacją imprez sportowych bardzo duże znaczenie ma pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania ich działalności. Środki te mogą znacznie obniżyć koszty organizowanych imprez, co z kolei zwiększa ich dostępność i konkurencyjność w porównaniu z dostępnymi na rynku ofertami o podobnym profilu. Oto możliwe źródła finansowego wsparcia takich inicjatyw:

Środki budżetowe

Samorządy terytorialne przeznaczają określone fundusze na realizację celowych zadań publicznych. Obejmują głównie takie obszary jak:

  • ochrona i promocja zdrowia – przedsięwzięcia związane z wakacyjnym wypoczynkiem, organizacją czasu wolnego, rozwijaniem zainteresowań itp.
  • upowszechnianie kultury fizycznej – organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, różne formy współzawodnictwa.

Jednak starając się pozyskać zabezpieczone w budżetach jednostek samorządowych środki materialne należy pamiętać o gruntownym przygotowaniu merytorycznym i formalnym, aby rozstrzygnięcia komisji przetargowych okazały się dla nas pomyślne.

Darczyńcy indywidualni lub instytucjonalni

Dla przykładu, jeżeli organizacja znajduje się w centralnym rejestrze organizacji pożytku publicznego, to każdy obywatel może wspomóc jej działalność przekazując na ten cel 1% osobistego podatku.

Sponsoring

Partnerska umowa, na mocy której następuje przekazanie sponsorowanemu materialnego wsparcia niezbędnego do realizacji konkretnego zadania organizacyjnego. W zamian sponsorujący otrzymuje możliwość wykorzystania tkwiącego w organizowanym przedsięwzięciu określonego potencjału komercyjnego. Dzięki temu sponsor promuje wizerunek swojego przedsiębiorstwa, marki bądź wytwarzanych wyrobów. Umowa sponsoringowa określa zakres obustronnych świadczeń i wzajemnych zobowiązań stron. Zawarte w niej ustalenia dotyczą zakresu praw i obowiązków podmiotów. Jej podstawowym zadaniem jest określenie wzajemnych relacji partnerów oraz zakres czynności sponsorowanych. Poniższa grafika prezentuje jej zasadnicze części.

UMOWA SPONSORINGU

Szanse

Pozyskanie sponsora bywa trudne i wymaga wielu zabiegów oraz rozmów. Nie należy też zapominać o pozostałych elementach mieszanki marketingowej, takich jak promocja, reklama czy public relations. Podstawą musi być przemyślany proces negocjacyjny i zebranie argumentów działających na korzyść organizatora. Udział w sponsorowanej imprezie często motywuje samych uczestników do zainteresowania się ową firmą lub jej wyrobami. Niewątpliwie owe starania uskutecznia wysoki prestiż i ranga planowanych zawodów sportowych.

Opracowano na podstawie: Strugarek, Jan. 2007, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 75-78.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz