konferencja biegowa poznań

Drogi do sukcesu imprez biegowych

W dniach 22-23 października 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja zatytułowana Strategie rozwoju imprez biegowych. Była to już trzecia edycja spotkań organizatorów największych biegów w naszym kraju, zainicjowana przez profesora UEP, Zygmunta Waśkowskiego. Przemawiali przedstawiciele profesji ściśle powiązanych z branżą sportową, m.in. znany komentator sportowy, Przemysław Babiarz. Prezentację dotyczącą nowych technologii w masowych biegach w Polsce i na świecie przedstawił CEO B4SPORT, Rafał Moś. Całość prowadził dziennikarz sportowy z Radia Merkury, Krzysztof Ratajczak.

3 główne cele konferencji

Głównymi zamierzeniami, jakie przyświecały twórcom konferencji były:

 • przekazanie uporządkowanej i metodycznej wiedzy na temat tego jak zarządzać, jak organizować i jak formułować strategię rozwoju imprezy biegowej,
 • wymiana doświadczeń, poznanie praktyk innych kolegów z branży jako forma zdobywania wiedzy praktycznej,
 • integracja środowiska organizatorów imprez biegowych.

Od pomysłu do imprezy

W skład właściwej strategii biegu, stanowiącej swoistą drogę rozwoju między pierwszym pomysłem organizacji zawodów, a efektem końcowym imprezy, wchodzą:

 • wizja
 • zasoby
 • wyróżniki
 • relacje
 • innowacje
 • umiejętności

Wpływ na przebieg zdarzeń maja zarówno czynniki wewnętrzne, takie jak zasoby personalne, finanse, renoma, relacje z interesariuszami, a także zewnętrzne, wynikające  z otoczenia. I właśnie nad tymi zagadnieniami pochylili się liczni prelegenci, będący fachowcami w swoich dziedzinach. Interesujące prezentacje dotyczące organizacji m.in. Poznań Maratonu, Wrocław Maratonu, zarządzania wolontariatem, sponsoringu, mediów, specyfiki pracy komentatora sportowego, nowych technologii, obsługi zawodów czy też wspomnienia maratończyków stały się podstawą do dalszych dyskusji i wymiany obserwacji. Ciekawe pomysły poparte przykładami i praktycznymi rozwiązaniami skłaniały do refleksji i stanowiły wzajemną inspirację dla wszystkich uczestników konferencji.

Inteligentne rozwiązania

Tematem do dyskusji, który zaproponował zespół B4SPORT były „Nowe technologie w biegach masowych w Polsce i na świecie. Jak dokonać inteligentnego wyboru?”. Rafał Moś przedstawił przegląd wszystkich największych technologii używanych na całym świecie. Następnie dokonał klasyfikacji, dzieląc je na 7 grup:

 • rejestracja
 • wsparcie biegacza
 • pomiar czasu
 • wyniki
 • relacje
 • marketing
 • analityka

a następnie omówił funkcjonalności wchodzące w ich skład odwołując się do polskich i zagranicznych praktyk.

Największym wyzwaniem dla organizatora sportowego jest wybranie takich możliwości, które najlepiej sprawdzą się w przy konkretnej imprezie, tak, aby nie były one kosztem, a inwestycją w ulepszoną jakość wydarzenia. Łącząc wiedzę i zdobyte doświadczenie, wybierając odpowiednich dostawców i wykorzystując rozwój technologii, można dokonać inteligentnego wyboru, a następnie zmierzyć efektywność takich działań. Tego typu konferencje są idealnym miejscem do wymiany pomysłów i wzajemnej nauki.

Byłeś na konferencji w Poznaniu? Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz