marketing i promowanie imprez sportowych

Marketing imprez sportowych

Odpowiednio wypromowane i zorganizowane imprezy sportowe i rekreacyjne stanowią bardzo istotny element życia społecznego. Taki efekt uzyskają tylko organizatorzy skoncentrowani na zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach potencjalnych klientów. Aby osiągnąć sukces, należy stworzyć specyficzną koncepcję marketingową bez względu na to, czy działamy z ramienia organizacji non profit, czy firmy zorientowanej na zysk. Trafna strategia marketingowa kreuje w ludziach nowe potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego.

Podstawowe cechy marketingu w działalności sportowo-rekreacyjnej

(wg Jana Strugarka)

 1. Innowacyjność – nowoczesna, wyróżniająca się na tle innych impreza sportowa.
 2. Dostępność usług – dogodna lokalizacja oraz termin planowanego wydarzenia.
 3. Kompetencje – fachowe przygotowanie usługodawców.
 4. Pełne informacje o świadczonych usługach.
 5. Bezpieczeństwo – usługa pozbawiona elementów ryzyka.
 6. Rzetelność w obsłudze klienta i pozytywne rozpatrywanie jego zasadnych uwag.
 7. Zaufanie – wiarygodni pracownicy dbający o interes klientów.
 8. Uprzejmość – szacunek usługodawców dla klienta.
 9. Dostosowanie standardów obsługi do indywidualnych potrzeb klienta.

Oprócz tego, sprawny organizator stworzy taką imprezę, która spełni dodatkowe zasady:

 1. Będzie ogólnodostępna, niezależnie od wieku, płci i uzdolnień ruchowych.
 2. Uczestnicy będą odczuwać zadowolenie nie tylko z osiągniętego wyniku, ale i z samego udziału.
 3. Program pokryje się z osobistymi zainteresowaniami uczestników lub je rozszerzy.
 4. Formuła wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom określonego środowiska, w zależności od wieku, płci, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania itp.
 5. Udział nie powoduje obawy przed ośmieszeniem lub utratą prestiżu w swoim środowisku ani nie jest podejmowany pod przymusem administracyjnym, moralnym lub innym.

Polityka cenowa

W tej marketingowej mieszance ważną rolę odgrywa również cena oferowanej usługi. Wysokość kosztów, jakie musi ponieść uczestnik wydarzenia sportowego kształtować będzie wielkość popytu na nie. Podwyżka ceny skutkować będzie zmniejszeniem zainteresowania, zaś obniżka wzrostem, choć są wyjątki w przypadku luksusowych usług i prestiżowych zawodów. Ustalanie poziomu cen winno cechować się znaczną elastycznością w odniesieniu do różnych segmentów rynku i grup docelowych. Ze względu na specyfikę imprez sportowych oraz przewagę elementów niematerialnych w tego typu usługach, klientowi często trudno  jest oszacować ich jakość. Zatem istotne jest by polityka cenowa opierała się na systematycznej kontroli kosztów oraz łączeniu jakości ze statusem i rangą imprezy. Te wszystkie elementy stanowią podwaliny solidnego marketingu imprezy sportowej. Kolejnym krokiem organizatorów powinna być właściwa promocja planowanego wydarzenia, zapewniająca wyróżnienie się go na tle innych i zauważenie przez jak największą liczbę odbiorców.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy organizacji imprez sportowych – skontaktuj się z nami.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz