cechy dobrego organizatora

6 cech dobrego organizatora

Organizacja wydarzeń sportowych wymaga pracy i zaangażowania wielu ludzi działających w określonych obszarach, zajmujących się konkretnymi zadaniami. Nad wszystkim jednak czuwa jedna osoba, na barkach której spoczywa odpowiedzialność za całokształt prowadzonej imprezy. Z uwagi na ogrom dyspozycji i konieczność spełnienia oczekiwań zarówno uczestników, współpracowników, kibiców jak i sponsorów, powinna się ona charakteryzować pewnymi szczególnymi cechami. Jaki powinien być dobry event manager?

1. Zorganizowany

W natłoku obowiązków konieczna jest umiejętność sprawnego zarządzania czasem i kierowania kolejnością wykonywanych prac. Pomocne jest tutaj stworzenie harmonogramu całej imprezy, a następnie skrupulatne wywiązywanie się z ustalonych wcześniej terminów.

2. Opanowany

Organizator sportowy, z uwagi na ciężar odpowiedzialności, musi mieć przysłowiowe „stalowe nerwy”, być odpornym na stres, umieć pracować pod presją czasu oraz potrafić szybko reagować na zmieniające się plany.

3. Rozsądny

Duża wiedza na temat specyfiki organizowanego wydarzenia, a także analityczne myślenie pozwala ocenić ryzyko niepowodzenia konkretnych działań, przewidzieć potencjalne zagrożenia i w konsekwencji przeciwdziałać im.

4. Komunikatywny

Event manager współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i jednostkami, dlatego nieoceniona jest umiejętność zdobywania kontaktów, rozmawiania z ludźmi i zjednywania ich sobie. Może to istotnie przyspieszyć proces organizacji i pozytywnie wpłynąć na odbiór imprezy.

5. Asertywny

W rozmowach z klientem konieczna jest elastyczność, ale i stanowczość. Do tego przy podpisywaniu umów ze sponsorami czy podwykonawcami przydatne są zdolności negocjacyjne umożliwiające pozyskanie korzystniejszych warunków.

6. Umiejętności przywódcze

Ponieważ praca event managera wiąże się przede wszystkim ze współpracą z wieloma osobami, pożądana jest zdolność wpływania na innych ludzi oraz inteligentne kierowanie ich działaniami. Charyzmatyczny lider zarazi ich swą pasją i zaangażowaniem, motywując tym samym do pracy i tworząc niezwykłe wydarzenie.

Każda kolejna impreza uczy organizatora tych wszystkich umiejętności oraz je w nim doskonali.

Czym jeszcze powinien wyróżniać się dobry event manager?

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz