marketing imprez sportowych

Promocja imprez sportowych

Dla organizatorów zawodów sportowych podstawowym narzędziem komunikacji z rynkiem jest promocja. Jej głównym zadaniem jest zaprezentowanie ogółowi potencjalnych odbiorców informacji o przygotowywanym wydarzeniu oraz przedstawienie jego najważniejszych walorów.

Główne zadania promocji

Oprócz zapoznania klientów z ofertą, działania promocyjne mają na celu przekonanie konsumentów o korzyściach wynikających z udziału w sportowej imprezie, a także słuszności wyboru określonej formy aktywności fizycznej. Aby zwiększyć swe szanse na sukces, dobry organizator powinien skoncentrować się na następujących pytaniach:

 • Jakie wydarzenie sportowe zamierzam promować?
 • W jaki sposób będę je promować?
 • Dlaczego promuję określone zawody?

Wybór rodzaju imprezy sportowej

Wyboru konkretnych zawodów, które zamierzamy promować, należy dokonać zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem potencjalnej grupy odbiorców. Warto przy tym wziąć pod uwagę:

 • indywidualny styl życia,
 • preferencje określonej grupy wiekowej,
 • przygotowanie fizyczne określonej grupy odbiorców,
 • aktualnie panującą modę na określone formy aktywności fizycznej.

Czynniki, które mogą decydować o sposobach realizacji kampanii promocyjnej:

 • popularyzacja nowych i mało znanych form aktywności fizycznej,
 • łączenie w ramach jednej imprezy wielu alternatywnych form aktywności ruchowej,
 • adaptacja do współczesnych warunków tradycyjnych gier i zabaw,
 • zwiększenie dostępności urządzeń i sprzętu sportowego.

Korzyści organizacji imprez sportowych

W zależności od specyfiki organizowanej imprezy, uzasadnienie dlaczego promujemy właśnie takie wydarzenie oraz jakie korzyści klient osiągnie, może dotyczyć aspektu:

 • Zdrowotnego – poprawa stanu zdrowia,
 • Fizycznego – utrzymanie dobrej kondycji fizycznej,
 • Psychicznego – działanie zgodne z własną motywacją, redukcja stresu,
 • Społecznego – integracja środowiska.

Czynniki wpływające na powodzenie kampanii promocyjnej

Na wielkość zainteresowania organizowanych zawodów wpływają zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Pierwsze związane są z indywidualnymi zachowaniami potencjalnych uczestników, które determinowane są ich zainteresowaniami, potrzebami czy statusem materialnym. Zaś do zewnętrznych czynników zalicza się popularność dyscypliny, tradycje społeczne, wielkość konkurencji, a także oferowany standard obiektów i urządzeń. Zatem działalność promocyjna powinna się koncentrować na kreatywności, komunikacji społecznej, ale również na respektowaniu warunków kształtujących otoczenie rynku.

Opracowano na podstawie: Strugarek, Jan. 2007, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 73-74.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz