marketing imprez sportowych

Promocja imprez sportowych

Dla organizatorów zawodów sportowych podstawowym narzędziem komunikacji z rynkiem jest promocja. Jej głównym zadaniem jest zaprezentowanie ogółowi potencjalnych odbiorców informacji o przygotowywanym wydarzeniu oraz przedstawienie jego najważniejszych walorów.

Główne zadania promocji zawodów sportowych

Przygotowanie imprezy to pierwszy krok dla Organizatora (jeżeli potrzebujesz pomocy przy organizacji imprezy sportowej, zobacz naszą propozycję), podjęcie kroków w marketingu tego wydarzenia to krok drugi i często już nieodzowny do osiągnięcia sukcesu.

Oprócz zapoznania klientów z ofertą, działania promocyjne mają na celu przekonanie konsumentów o korzyściach wynikających z udziału w sportowej imprezie, a także słuszności wyboru określonej formy aktywności fizycznej. Aby zwiększyć swe szanse na sukces, dobry organizator powinien skoncentrować się na następujących pytaniach:

 • Jakie wydarzenie sportowe zamierzam promować?
 • W jaki sposób będę je promować?
 • Dlaczego promuję określone zawody?

Wybór rodzaju imprezy sportowej

Wyboru konkretnych zawodów, które zamierzamy promować, należy dokonać zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem potencjalnej grupy odbiorców. Warto przy tym wziąć pod uwagę:

 • indywidualny styl życia,
 • preferencje określonej grupy wiekowej,
 • przygotowanie fizyczne określonej grupy odbiorców,
 • aktualnie panującą modę na określone formy aktywności fizycznej.

Czynniki, które mogą decydować o sposobach realizacji kampanii promocyjnej:

 • popularyzacja nowych i mało znanych form aktywności fizycznej,
 • łączenie w ramach jednej imprezy wielu alternatywnych form aktywności ruchowej,
 • adaptacja do współczesnych warunków tradycyjnych gier i zabaw,
 • zwiększenie dostępności urządzeń i sprzętu sportowego.

Korzyści organizacji imprez sportowych

W zależności od specyfiki organizowanej imprezy, uzasadnienie dlaczego promujemy właśnie takie wydarzenie oraz jakie korzyści klient osiągnie, może dotyczyć aspektu:

 • Zdrowotnego – poprawa stanu zdrowia,
 • Fizycznego – utrzymanie dobrej kondycji fizycznej,
 • Psychicznego – działanie zgodne z własną motywacją, redukcja stresu,
 • Społecznego – integracja środowiska.

Czynniki wpływające na powodzenie kampanii promocyjnej

Na wielkość zainteresowania organizowanych zawodów wpływają zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Pierwsze związane są z indywidualnymi zachowaniami potencjalnych uczestników, które determinowane są ich zainteresowaniami, potrzebami czy statusem materialnym. Zaś do zewnętrznych czynników zalicza się popularność dyscypliny, tradycje społeczne, wielkość konkurencji, a także oferowany standard obiektów i urządzeń. Zatem działalność promocyjna powinna się koncentrować na kreatywności, komunikacji społecznej, ale również na respektowaniu warunków kształtujących otoczenie rynku.

Opracowano na podstawie: Strugarek, Jan. 2007, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 73-74.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz