Co zamiast pieniędzy?

Organizując zawody sportowe zwykle szuka się sponsorów, którzy w zamian za np. reklamowanie ich na stronie zapisów, zgodzą się przekazać określoną sumę pieniędzy, którą będzie można wykorzystać na potrzeby imprezy. Czasem jednak łatwiej jest przekonać przedsiębiorców do umowy barterowej, aniżeli zwykłego sponsoringu. Co firmy mogą zaproponować organizatorom zamiast zastrzyku gotówki?

Czym jest barter?

Barter jest to wymiana towaru za towar, usługi za usługę bądź usługi za towar, co ważne, bez udziału pieniądza. Zatem, w odróżnieniu od sponsoringu, mowa tu wyłącznie o niepieniężnym wkładzie firmy. Są to tzw. umowy nienazwane, gdzie wymianie podlegają dobra, których wartość musi być równoważna. Jednak pomimo braku rozliczenia w pieniądzach, uznaje się, iż ma charakter umowy odpłatnej.

Czym różni się od sponsoringu?

Umowa barterowa zakłada wyłącznie rozliczenia niepieniężne. W sponsoringu z kolei może nastąpić przekazanie pieniędzy przez sponsora albo mieć miejsce przekazanie darowizny, gdzie sponsorowany nie ma obowiązku świadczenia. Możliwe jest jednak, iż zobowiązaniem organizatora będzie usługa reklamowa, zaś firma w zamian przekazuje swoje dobra rzeczowe. Wówczas mamy do czynienia z zasadami barteru. O rodzaju sponsoringu mówi treść konkretnej umowy.

Elementy umowy barterowej

Umowa barterowa może być zawierana w dowolnych formach: pisemnej, ustnej, za pomocą wymiany e-maili czy faxów. Zaleca się jednak sporządzenie tradycyjnego dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do tego.

Sporządzając umowę barterową należy pamiętać o:

  • wskazaniu daty i miejsca jej zawarcia;
  • dokładnym określeniu stron umowy;
  • wskazaniu osób uprawnionych do reprezentowania stron, podstaw umocowania tych osób i potwierdzających dowodów (aktualny odpis z KRS, pełnomocnictwo etc., które mogą być załącznikami do umowy);
  • określeniu ilości, jakości, wartości towarów, terminów i warunków dostawy;
  • określeniu specyfikacji usług, ich wartości oraz dokładne sprecyzowanie terminów ich wykonania;
  • określeniu uprawnień stron oraz zasad postępowania w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy barterowej,
  • wymienieniu załączników.

Ponadto warto zamieścić mały słownik doprecyzowujący znaczenie najbardziej istotnych terminów występujących w umowie, a także wskazać właściwy sąd do rozpatrywania sporów.

Barter a sport

W toku negocjacji z potencjalnymi sponsorami, warto pamiętać, iż nie tylko pieniędzmi mogą oni zasilić nasze zawody sportowe. Firmom którym zależy na reklamie łatwiej będzie czasem przekazać pewną ilość swoich produktów, aniżeli określoną kwotę na konto organizatora. Zyskują w ten sposób i same zawody, otrzymując np. darmowe butelki z wodą, napoje energetyczne, czapeczki lub koszulki, i przedsiębiorcy, których logo firmy jest wszechobecne wśród uczestników. W ten sposób nie tylko promują, ale też pozwalają skorzystać i przetestować jakość swoich dóbr. Zawody sportowe zdają się zatem być idealnym miejscem na barterową współpracę sponsorów i organizatorów sportowych.

Źródła:

Umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa, dostępny: http://poradnik.ngo.pl/x/1279332 [25.04.2016].

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz